HOME     |     VAREN MET DE SMULVAART     |     PRIJSOVERZICHT     |     FOTO’S     |     CONTACT |  VRIJGEZELLENFEESTEN  |  BEDRIJFSUITJE
Varen in Utrecht, rondvaart met de smulvaart
  Algemene Voorwaarden

Smulvaart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Smulvaart. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Op verzoek kan er voor zwemvesten gezorgd worden.

De schipper is altijd de baas. Hij of zij bepaalt wat er gebeurt. Veiligheid staat altijd voorop.

Betaling en annulering
Betaling vindt uitsluitend voorafgaand aan de vaartocht plaats, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor zakelijke klanten hanteren we andere voorwaarden betreft betaling van onze diensten. Na uw akkoord op onze offerte ontvangt u van ons een bevestiging van de reservering en binnen enkele dagen de factuur. Deze dient uiterlijk 14 dagen voor de vaartocht betaald te zijn.

Bij annulering binnen 14 dagen voor de datum van de vaartocht bent u 50% van de totale kosten verschuldigd. Indien u binnen 7 dagen voor de vaardag wilt annuleren bent u de volledige prijs verschuldigd. Een (kleine) wijziging in het aantal personen kunt u doorgeven tot 7 dagen voor de vaartocht, zonder dat u eventuele annuleringskosten betaalt. In de week voor de tocht ontvangt u dan van ons een credit- of extra factuur. Geen annuleringskosten rekenen wij bij zeer slechte weersomstandigheden (zoals bij een weeralarm). In overleg kunnen we dan een nieuwe datum bepalen.

Wederverhuur
Het is niet toegestaan de boot door te verhuren (wederverhuur) of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijke toestemming voor is verleend door Smulvaart

Wees op tijd
Probeer 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. We kunnen eventuele wachttijd aan het einde niet meer inhalen, wachttijd is vaartijd. Indien wij – om wat voor reden dan ook – niet tijdig op de afgesproken tijd en plaats aanwezig zijn, dan zullen we natuurlijk ons best doen om u tegemoet te komen.

Zorg voor onze omgeving
We zijn dankbaar voor het gebruik van de grachten, singels en andere wateren die we bevaren en houden die graag schoon. We verwachten van u dat u daaraan meewerkt, bijvoorbeeld door voor afval gebruik te maken van onze prullenbak aan boord en niets overboord te gooien.

Gebruik van alcohol
Indien Smulvaart voor drank zorgt tijdens de tocht is het niet toegestaan dat er zelf drank aan boord wordt gebracht. Tevens mag er geen drank van boord worden meegenomen aan het einde van de tocht. Personen die reeds onder invloed van alcohol zijn bij aanvang van de tocht wordt zondermeer toegang tot de boot ontzegd.

Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door drankgebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Daarbij blijft de betalingsplicht van de klant bestaan.

Gebruik van uw e-mailadres
Uw e-mailadres wordt automatisch in onze database bewaard. We gebruiken uw e-mailadres voor communicatie, marketing- of service-doeleinden van Smulvaart. Deze toestemming is op elk moment weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in alle communicatie die u van Smulvaart ontvangt. Uw e-mailadres is uitsluitend voor intern gebruik en wordt nooit en te nimmer verstrekt aan derden.Reserveer de smulvaart [klik hier]
Algemene Voorwaarden design by: dwachtel